POROČILO O DELU DRUŠTVA UPOKOJENCEV GROSUPLJE ZA LETO 2014

posted in: POROČILA | 0

SPOŠTOVANE UPOKOJENKE IN UPOKOJENCI, DRAGI GOSTJE.

ČAS HITRO BEŽI IN ZOPET SMO SE ZBRALI NA NAŠEM 61. OBČNEM ZBORU.
NAŠE DRUŠTVO TRENUTNO ŠTEJE 1169 ČLANOV.

V DRUŠTVU DELUJEJO RAZNE KOMISIJE. NAJBOLJ AKTUALNE SO: KOMISIJA ZA IZLETE, ŠPORT, ZDRAVSTVENA, ZA INFORMIRANJE TER SOCIALNA. V DRUŠTVU DELUJEJO ŠE DRUGE AKTIVNOSTI. SKUPINO ZA STAREJŠE KI JO VODI DAMJANA VIDIC, INTERESNO DEJAVNOST VODI MARIJA VIDIC, PODRŽAJ MARA PA VODI KROŽEK ZA ROČNA DELA. V DRUŠTVU POTEKA TUDI TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA. IN ČE GREM SKOZI CELOTNO DOGAJANJE V PRETEKLEM LETU, LAHKO REČEM, DA JE DELO DRUŠTVA POTEKALO PO PLANU, KI JE NAPISAN NA KOLEDARJU IN PO PLANU UPRAVNEGA ODBORA.
V LETU 2013 NA PREDLOG ŽUPANA DR. PETRA VERLIČA DA OBIŠČEMO STO IN VEČ LETNIKE OB NJIHOVEM ROJSTNEM DNEVU. TAKO SMO TUDI V LETU 2014 0BISKALI V DOMU STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE NAŠO ČLANICO ga. ANICO GERŽEJ, KI JE PRAZNOVALA 104. ROJSTNI DAN. DOM JI JE TUDI PRIREDIL ROJSTNO DNEVNO SLAVJE.
V LETU 2014 SO SE NAŠI UPOKOJENCI KAKOR VSAKO LETO UDELEŽILI ŠPORTNIH TEKMOVANJ, KI JIH RAZPISUJE IN ORGANIZIRA MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV LJUBLJANA KI JE ZADOLŽENA ZA IZVEDBO ŠPORTNIH IGER OSREDNJE SLOVENSKE ZVEZE DRUŠTVA UPOKOJENCEV. NAŠI ŠPORTNIKI SO SODELOVALI V SLEDEČIH ŠPORTNIH PANOGAH:
1. STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO ŽENSKA EKIPA JE OSVOJILA 4 MESTO, MOŠKA PA 3 MESTO.
2. BALINANJE, MOŠKA EKIPA JE OSVOJILA 7 MESTO
3. PIKADO , ŽENSKA EKIPA JE OSVOJILA 7 MESTO, MOŠKA PA 9 MESTO.

 

ŠPORTNO LETO SMO ZAKLJUČILI S TRADICIONALNIM TEKMOVANJEM V PIKADU IN SICER MED DU GROSUPLJE, DU IVANČNA GORICA IN DU ŠMARJE-SAP. NAŠA ŽENSKA IM MOŠKA EKIPA STA ZASEDLI 2 MESTO. V LETU 2015 JE DU IVANČNA GORICA ORGANIZATOR TEGA TEKMOVANJA.
APRILA MESECA SO NA VELIKONOČNI RAZSTAVI V KNJIŽNICI GROSUPLJE SODELOVALE TUDI NAŠE ČLANICE , SKUPINA UPOKOJENK ŠIVILJSKEGA KROŽKA KI OBISKUJEJO URE ROČNEGA DELA V NAŠEM DRUŠTVU. PREDSTAVILE SO ŠIVANJE RAZNIH IZDELKOV.
NA PODROČJU ORGANIZACIJE IZLETOV USPEŠNO VODI GA. DANICA GABRŠČEK. V LETU 2014 JE BILO ORGANIZIRANIH PET IZLETOV IN TRI DRUŽABNA SREČANJA. PRVI JE BIL OGLED ZAPLAZA IN ČATEŽ S PUSTOVANJEM. DRUGI IZLET JE BIL NA SVETI GORI Z OGLEDOM BANŠKE PLANOTE. NATO JE SLEDIL IZLET NA ORLOVO GNEZDO IN JEZERO KONIGSEE. NASLEDNJI IZLET NAS JE POPELJAL V NEZNANO OGLEDALI SMO SI GRAD ŠTATENBERG, MAKOLE IN SAMOSTAN STUDENICA Z ZAKLJUČKOM V KRIŽEČI VASI. MARTINOVANJE Z OGLEDOM SEMIČA Z ZAKLJUČKOM V KMEČKEM TURIZMU CELJANEC V KRUPI.
SREČANJA SMO SE UDELEŽILI TRIKRAT IN TO: PIKNIK PRI KMEČKEM TURIZMU FAJDIGA V TEMENICI. TRGATEV V VITOVLJAH V VIPAVI KATERE SMO SE UDELEŽILI ŽE DVAINDVAJSETIČ IN PREDNOVOLETNO SREČANJE V GOSTIŠČU KRPAN V GROSUPLJEM.
UDELEŽBA NA IZLETIH IN SREČANJIH JE BILA ZELO ŠTEVILNA, SAJ SMO SE ŠTIRIKRAT ODPELJALI Z DVEMA AVTOBUSOMA.
NA PODROČJU ZDRAVJA DELUJETA PREDVSEM MEDICINSKI SESTRI MARIJA JESIH IN VLADKA SLAK. SKUPAJ STA OPRAVILI 96 PREGLEDOV KRVNEGA TLAKA, 79 PREGLEDOV HOLESTEROLA IN 77 PREGLEDOV KRVNEGA SKLADKORJA NAŠIH UPOKOJENCEV. SKUPAJ STA OPRAVILI 252 STORITEV IN PRAV TOLIKO SVETOVANJ. OPRAVLJENIH JE BILO 33 UR.

 

DARJA ŠEME DIVJAK, JE PREVZELA KOORDINATORSTVO IN SOCIALNO KOMISIJO TER JO USPEŠNO VODI. V LETU 2014 JE V OBČINI GROSUPLJE ŽIVELO 2129 LJUDI, KI SO BILI STAREJŠI OD 69 LET. V PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE, ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA JE VKLJUČENIH 1312 LJUDI, KAR POMENI, DA IMAMO SKORAJ 70% ZAJETE CILJNE POPULACIJE. V LETU 2014 SMO OPRAVILI: 94 PRVIH OBISKOV IN ANKET, 606 PONOVNIH OBISKOV, IN GLEDE NAČRTOVANE OBISKE SMO IZVEDLI AKTIVNOST 121 % . V PROJEKTU STAREJŠI ZA STAREJŠE JE V DU GROSUPLJE SODELOVALO 25 PROSTOVOLJCEV, ZA NJIHOVO DELO SE JIM RESNIČNO TOPLO ZAHVALJUJEM, SAJ ZA TEMI ŠTEVILKAMI STOJI VELIKO DELA, KI JE ŠE KAKO DRUŽBENO KORISNO. NA TEM MESTU BI SE ZAHVALIL OBČINI GROSUPLJE ZA PODPORO PRI IZVEDBI PROJEKTA SAJ NAM VES ČAS STOJI OB STRANI S RAZUMEVANJEM IN SOFINANCIRANJEM PROJEKTA.
KOMISIJA ZA INFORMIRANJE V KATEREM DELUJETA SONJA URBANČIČ,MARIJA KASTELIC IN MOJA MALENKOST DRAGO ANDROČEC. VSA OBVESTILA IN SLIKE IZLETOV SO BILA VNESENA NA NAŠO INTERNETNO STRAN.
TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA POTEKA VSAK TOREK OD 9. DO 11. URE.
INTERESNA DEJAVNOST POD VODSTVOM MARIJE VIDIC PA JE VSAK ČETRTEK OD 16,OO. DO 18.30. URE.
KROŽEK – ROČNA DELA, ŠIVANJE TER BABICE PEČEJO – POD VODSTVOM MARE PODRŽAJ,DELUJEJO VSAK ČETRTEK OD 9.00 DO 11.00 URE. 29.09 DO 1.10. SO DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE PREDSTAVILE V CANKARJEVEM DOMU OB OTVORITVI. PRVI DAN SO PEKLE KRUH IN DOLOČENE VRSTE PECIVA. ZAHVALIL BI SE RAD PEKARNI IZ GROSUPLJA, KI SO NAM S SVOJIM DONATORSTVOM PRISKOČILI NA POMOČ. DRUGI DAN SO PREDSTAVILE ŠIVANJE. TRETJI DAN PA KLEKLANJE IN REŠELJE POD VODSTVOM VIDIC MARIJE.
SKUPINA ZA STAREJŠE KI JO VODI DAMJANA VIDIC SE IMENUJE SKUPINA LOTOS. SKUPINA ŠTEJE 5 ČLANOV 3 ŽENSKE IN DVA MOŠKA. VODITELJICA IMA 100 PROSTOVOLJNIH UR ZA SABO. V LETU 2014 JE IMELA SKUPINA 48 REDNIH SREČANJ, VEČINOMA V PROSTORIH DRUŠTVA UPOKOJENCEV, PO POTREBI PA JE BILO SREČANJE PRI ENEM OD ČLANOV DOMA. SKUPINA SE NA REDNIH SREČANJIH POGOVARJA O RAZLIČNIH TEMAH ALI OSEBNIH S KATERIMI SE SOOČAJO ČLANI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU ALI PA TUDI BOLJ SPLOŠNIH, OBUJAJO SPOMINE, SI POMAGAJO Z NASVETI. V ZADNJEM ČASU LOKACIJO POGOSTO ZAMENJAJO ZA KAVARNO ALI SE SREČAJO PRI ENI OD ČLANIC DOMA. POLEG REDNIH JE IMELA SKUPINA 7 IZREDNIH SREČANJ: IZLET NA KOSTANJEVICO NA KRKI IN BIZELJSKO, OGLED FORME VIVE, VINOGRADA NA BIZELJSKEM IN REPNICE. UDELEŽILE SO SE TUDI RAZSTAVE ROČNIH DEL, KONCERTA PESMI ŠTIRIH V KNJIŽNICI GROSUPLJE, PREDSTAVITEV KNJIGE DR. PETRA ČEFERINA. PRIPRAVILI SO BOŽIČKOVO ZABAVO. V SKUPINI SE JE USTVARILO PRIJETNO VZDUŠJE, SKUPINA JE POSTALA NEKAKŠNA NADOMESTNA DRUŽINA. ČLANI SO POSTALI PRIJATELJI IN SI MED SEBOJ POMAGAJO TUDI, KADAR NISO NA SREČANJU SKUPINE. TOPLO PRIPOROČAM VSEM KI SO OSAMLJENI DA SE PRIDRUŽIJO TEJ SKUPINI IN NE BO JIM ŽAL.
27.09 SMO SE UDELEŽILI SREČANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOLENJSKE REGIJE. SREČANJE JE BILO V IVANČNI GORICI POD VODSTVOM KOORDINATORKE GA. MALČI ŽITNIK.

 

OD 4 0KTOBRA 2014 DALJE V GROSUPLJU DNEVNO TELOVADI PRI DOMU STAREJŠIH OBČANOV OB 7.30 URI IN OD 2 MARCA 2015 0D 8 URE NAPREJ TUDI DNEVNO TELOVADIJO PRI ADAMIČEVEM SPOMENIKU PRIBLIŽNO 40 MOŠKIH IN ŽENSK, RAZLIČNIH STAROSTNIH SKUPIN. TELOVADBA JE ORGANIZIRANA V OKVIRU DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA IZ DOMŽAL. NJENA OSNOVNA AKTIVNOST JE JUTRANJA TELOVADBA, POD SKRBNIM VODSTVOM USPOSOBLJENIH VADITELJEV. TELOVADIJO POL URE IN S TEM RAZGIBAJO VSE TELO OD GLAVE DO PETE. PO CELI SLOVENIJI SEDAJ TELOVADI OKROG 2000 TELOVADCEV IN VEDNO ZNOVA SE USTANAVLJAJO V RAZNIH KRAJIH NOVE SKUPINE. MARSIGDO JIH POZNA PO ORANŽNIH MAJICAH SAJ JIM PRAVIJO ORANŽNI. SMOTER DRUŠTVA JE DA PRIDE TELOVADBA V VSAK KRAJ, VSAKO VAS, DA SE V TELOVADBO VKLJUČIJO VSI, MOŠKI, ŽENSKE IZ RAZLIČNIH STAROSTNIH SKUPIN, PREDVSEM PA OSAMLJENI LJUDJE. PROJEKT TE TELOVADBE JE PODPRLA REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTARSTVO ZA ZDRAVJE, SLOVENSKA FILANTROPIJA, UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE V GROSUPLJEM KAKOR TUDI DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE IN GA PRIPOROČAMO VSEM SVOJIM ČLANOM.
5.10. SMO KOT VSAKO LETO POVABILI NAŠE 80-LETNIKE NA VOŽNJO Z LADJICO PO LJUBLJANICI IN POGOSTITEV PRI OBNOVLJENEM DOLENČEVEM MLINU V PODLIPOGLAVU. PO KRATKEM OGLEDU IN PREDSTAVITVI MLINA SMO IMELI KOSILO. PO KOSILU SVA V IMENU PREDSTAVNIKA ROTARY KLUBA SLAVLJENCE POZDRAVILA, JIM ZAŽELELA VELIKO ZDRAVJA TER JIH OBDARILA Z DARILI. ROTARY KLUB GROSUPLJE NAM ŽE ŠESTO LETO DONIRA DARILA ZA NAŠE 80-LETNIKE, ZA KAR SE KLUBU ISKRENO ZAHVALJUJEMO.
04.12.2014 JE BILO V PROSTORIH CISTERIJANSKEGA SAMOSTANA STIČNA V OKVIRU ZDUS-a SREČANJE PREDSTAVNIKOV DRUŠTEV NA STROKOVNEM POSVETU STARANJA PREBIVALSTVA V KATEREM NAM JE STROKOVNJAK G. EDVIN MERMANS IZ NIZOZEMSKE REGIJE NOORD BRABANT KI JE IZREDNO AKTIVNA IN PREPOZNANA NA PODROČJU AKTIVNEGA STARANJA PREDSTAVIL EVROPSKO MREŽO CORAL ZA KAKOVOSTNO BIVANJE STAREJŠIH , IN SISTEM PONEKOT V EVROPSKI UNIJI , KAKO SO SE LOTILI REŠEVANJA TEGA SISTEMA, DRUŽENJA IN POMOČI. POTEM JE BILA PREDSTAVITEV DELA V NEKATERIH NAŠIH OBČINAH V SLOVENIJI IN TO: OBČINA IVANČNA GORICA,STAROSTI PRIJAZNA OBČINA,KONCEPT NOVIH VAŠKIH JEDER Z UPORABO V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI, POTEM MEDGENERACIJSKA SOSESKA ŠENTRUPERT IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN VZGOJA MLADIH V OBČINI KAMNIK.
OBČINA GROSUPLJE JE VKLJUČENA V MEDNARODNO MREŽO STAROSTI PRIJAZNIH MEST IN OBČIN. PROJEKT VKLJUČITVE VODI INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA. SPREJETE SO SMERNICE ZA OBLIKOVANJE DOLOČENIH PROGRAMOV, KI JIH TA MREŽA ZAHTEVA IN SO POSLEDICA IDENTIFICIRANIH POTREB STAREJŠIH, KOT SE ZAZNAVAJO NA SPLOŠNO IN TUDI SPECIFIČNO, KOT SO BILE S STRANI STAREJŠE POPULACIJE IZRAŽENE V LOKALNEM OKOLJU. V LETOŠNJEM LETU BO OBLIKOVANA STRATEGIJA NA TEM PODROČJU, KI BO NA OSNOVI PREDLOGOV SENIORSKEGA ODBORA PROJEKTA VKLJUČITVE, ZASTAVILA DOLGOROČNE CILJE NA PODROČJU STAREJŠIH. V LETU 2014 JE BIL IZVEDEN TEČAJ ZA OSKRBO SVOJCA NA DOMU IZ KATEREGA JE IZŠEL KLUB SVOJCEV, KI SE ENKRAT MESEČNO DOBIJO V CENTRU AKTIVNOSTI V DOMU STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE. GOSPE ZBRANE V TEM KLUBU, SO NAS SEZNANILE O SVOJIH NAČRTIH ZA BODOČE DELO NA POMOČI STAREJŠIH V OBČINI. FORMALNO SE ŠE ORGANIZIRAJO, VSEKAKOR PA GRE ZA HVALE VREDEN PROGRAM, ZA KATEREGA PROMOCIJO SI BODO PRIZADEVALI TUDI NA OBČINI IN V NAŠEM DRUŠTVU.
OD 12 DO 16 DECEMBRA JE ZDUS ORGANIZIRAL V IZOLI POUČEVANJE MENTORJEV IZ CELOTNE SLOVENIJE. PRIJAVLJENIH JE BILO 56 MOJSTROV, IZBRANIH JE BILO 16 MED NJIMI PA SO BILE 3 NAŠE ČLANICE IN TO: PODRŽAJ MARA,VERA MENARD IN MARIKA KOLARIČ. NALOGA MOJSTRIC JE POUČEVANJE MENTORJEV, KATERI SO PRIŠLI IZ CELE SLOVENIJE, PRISOTNIH JE BILO 60 IN NAMEN POUČEVANJA LE TEH DA PRENESEJO TA ZNANJA PO SVOJIH OBMOČJIH.
19. 12. 2014 SMO IMELI NOVOLETNO SREČANJE V GOSTILNI KRPAN GROSUPLJE.
29. 12.2014 SMO OBISKALI NAŠE ČLANE V DOMU STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE IN JIH OBDARILI Z SKROMN DARILOM IN STISKOM ROKE ZAŽELELI VSE LEPO V LETU 2015.
POVERJENIKI PA SO OBISKALI 244 NAŠIH ČLANOV STARIH NAD 80 LET IN V IMENU DRUŠTVA ZAŽELELI VELIKO ZDRAVJA IN SREČE V NOVEM LETU TER JIH OBDARILI.
LETOVANJE V IZOLI V HOTELU »DELFIN« JE POTEKALO PO PLANU IN SE GA JE UDELEŽILO 72 ČLANOV.
V DRUŠTVU IMAMO 25 POVERJENIKOV, KI ZELO DOBRO IN VESTNO OPRAVLJAJO SVOJE DELO. IZREDNO SEM JIM HVALEŽEN V UPANJU, DA BODO TO SVOJE POSLANSTVO OPRAVJALI ŠE NAPREJ. PRAV TAKO BI SE RAD ZAHVALIL VSEM KI DELUJEJO NA KATEREMKOLI PODROČJU V DRUŠTVU, V UPANJU NA DOBRO SODELOVANJE V TEM LETU.

 

GROSUPLJE DNE , 21.03.2015 DU GROSUPLJE
Predsednik Andročec Drago