Drago AndrocecV letu 2023 si bomo prizadevali in trudili po svojih najboljših močeh dobro sodelovati in odločati pri oblikovanju ciljev in nalog društva ter aktivno sodelovati pri njihovem izvajanju.  Našim poverjenikom gre velika zahvala, da so vas ob novem letu tako hitro obiskali in med vas razdelili naša skromna darilca. Pa vendar, prejeli ste stenski setveni koledar in na zadnji strani koledarja so navedene predvidene dejavnosti našega društva v tekočem letu.

Predsednik DU-Grosuplje

Drago Andročec

Plan dela društva upokojencev Grosuplja za leto 2023