Drago AndrocecDa bi delovanje DU Grosuplje čimbolj približali našim članom, smo se odločili za odprtje internetnih strani. Želim, da se te strani čimbolj poslužujete in jo s svojimi prispevki razširjate. 

Predsednik DU-Grosuplje

Plan dela društva upokojencev Grosuplja za leto 2018

V letu 2018 bomo nadaljevali z dosedanjim delom. Trudili se bomo na pridobivanju novih članov. Prijavljali se bomo na vse razpise izobraževanja ki jih bojo organizirali na ZDUS-u.

Zdravstvena komisija bo izvajala merjenje krvnega tlaka , holesterola in sladkorja vsak prvi in tretji torek v mesecu od 9.00 do 10.30 ure.

Udeleževali se bomo na vseh tekmovanj v okviru športa.

V sklopu programa starejši za starejše bomo nadaljevali delo z obiski in po potrebi poskušali pridobiti prostovoljce za pomoč za tiste ki bojo to želeli.

Skupaj z županom bova nadaljevala z obiski 100 letne jubilante.

Za dobro delo v društvu planiramo nabavo dveh zmogljivejših računalnikov kajti te ki jih imamo so zelo stari in z zastarelim programi.

Z občino Grosuplje se bomo dogovorili za obnovo vhoda v društvu v okviru vzdrževalnih del, kajti leseni deli so stari in dotrajani tako da obstaja nevarnost razpada.

Spodbujali bomo vse člane k udeleževanju raznih kroškov in to v interesnih dejavnosti, učenju tujega jezika, ročna dela ki se izvajajo v prostorih društva in v sklopu univerze za tretje življensko obdobje ki ima še več vrst dejavnosti. Ob koncu leta bomo obiskali naše člane v domu starejši občanov v Grosuplju in drugod.

Za zaključek leta bomo organizirali novoletno srečanje in to verjetno pri gostilni Krpan v Grosuplju.

Predsednik društva

Drago Andročec