PLAN DELA DRUŠTVA UPOKOJENCEV GROSUPLJE ZA LETO 2023

posted in: POROČILA | 0

V letu 2023 si bomo prizadevali in trudili po svojih najboljših močeh dobro sodelovati in odločati pri oblikovanju ciljev in nalog društva ter aktivno sodelovati pri njihovem izvajanju.  Našim poverjenikom gre velika zahvala, da so vas ob novem letu tako hitro obiskali in med vas razdelili naša skromna darilca. Pa vendar, prejeli ste stenski setveni koledar in na zadnji strani koledarja so navedene predvidene dejavnosti našega društva v tekočem letu.

Tako ste lahko videli, da predvidevamo organizirati 4 izlete in 5 srečanj. Izleti naj bi bili organizirani na Razgledni stolp v Lendavi, v Rogatec Rogaška Slatina, v Italijo Rezija in  izlet v neznano.  V mesecu februarju smo že imeli pustovanje, naslednje srečanje pa bo na pikniku, nato trgatev, martinovanje in novoletno srečanje.

Vsak prvi torek v mesecu od maja do oktobra bomo organizirali izlet z vlakom.

V mesecu oktobru bomo na srečanje povabili člane, ki bodo v letošnjem letu izpolnili starost 80 – let. Pripravili jim bomo krajši izlet.

Naše babice v rokodelski sekciji nadaljujejo s svojim delom pečejo in šivajo. Konec meseca marca bodo pripravile velikonočno razstavo v Knjižnici Grosuplje.

Sodelovale bodo tudi na Dnevih medgeneracijskega sožitja, ki bodo od 24. do 25. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Dneve medgeneracijskega sožitja organizira Zveza društev upokojencev Slovenije. Naše članice se bodo predstavile  s peko Grosupeljske pogače, peciva iz kvašenega testa in šivanja krpank, igrač.

V mesecu decembru pa bomo naše članice prijavili na tečaj za mojstrice in poučevanje mentorjev v programu »združeni ustvarjamo – rokodelci ZDUS«.

V našem  društvu deluje tudi rokodelska sekcija –  izdelovanje čipk, ki se imenuje Ažur- tudi te članice bodo sodelovali na ustreznih razstavah.

V hotelu Delfin v Izoli imamo rezervirana dva termina letovanja, prvi je od 15. do 22. aprila, drugi pa od 8. do 15. avgusta. Za oba termina imamo rezerviranih 25 dvoposteljnih sob. Ker je za mesec avgust že povpraševanje, se kljub temu, da še nismo objavili razpisa, lahko prijavite.

Za izpolnjevanje nalog na področju programa »starejši za starejše« smo imenovali novo predsednico socialne komisije in njeno namestnico.  Nadaljevali bomo z delom, ki ga od nas zahteva navedeni program. Za izvedbo programa pridobimo nekaj finančnih sredstev iz ZDUS-a in sredstev  Občine Grosuplje, na podlagi naše prijave na občinski razpis.

Zlati kotiček v Mercator centru v Grosupljem sameva. Izbrati moramo našega člana, ki bil pripravljen skrbeti za delovanje Zlatega kotička, vendar bi morali s skupnimi močmi poiskati dejavnosti, ki bi se lahko tam opravljale. Prostor je brezplačen, ogrevan le uporabljati ga je potrebno.

Zdravstvena komisija redno opravlja meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov vsak prvi in tretji torek v mesecu. Meritve se opravljajo brezplačno.

Na športnem področju pa vadimo »streljanje z zračno puško« in »igranje pikada«. V mesecu maju se bomo udeležili Pokrajinskih in državnih iger, ki jih razpisuje ZDUS.

Naši športniki se bodo udeležili tudi njihovega vsakoletnega srečanja v Mostecu v Ljubljani. V mesecu septembru predvidevamo meddruštveno srečanje v igranju »pikada« in v mesecu oktobru še udeležbo na Državnem športnem prvenstvu.

Z letošnjim letom vas vabimo ljubitelje kolesarjenja na organizirano kolesarjenje, obvestilo je na oglasni deski društva in na naši spletni strani. Potrebna je prijava.

Društvo upokojencev Grosuplje se bo prijavilo na objavljene razpise izobraževanja, ki ga organizira ZDUS ali Občina Grosuplje.

V letošnjem letu nadaljujemo z delom komisije »za starejše prijazna občina«.

Občina Grosuplje pa je z letošnjim marcem poskrbela za brezplačne prevoze z avtomobilom »Grosupeljčan« starejšim občankam in občanov iz okoliških krajev celotne občine. »Grosupeljčan« bo opravljal prevoze do zdravstvenega doma in druge nujne prevoze. Grosupeljčan je s svojo storitvijo na med tednom od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro.  Za prevoz se je potrebno naročiti najmanj dan prej. Naročanje poteka na telefonskih številkah 01 5822 425 in 051 449 992.

Prijavili pa se bomo tudi za ustrezne razpise  za finančno pomoč pri delovanju društva.

Naloga vseh nas pa je, da skušamo pridobiti čim več novih članov društva.

In na koncu še, vabimo vas k udeleževanju v naših rokodelskih kroških – šivanje, izdelovanje čipk in peka pogač in peciva. Te interesne dejavnosti se odvijajo v prostorih društva.

Vabimo vas tudi k izvajanju športnih dejavnosti igranje »pikada«, streljanja z zračno puško in kolesarjenja.

Sam pa bom poskrbel, da bodo člani društva pravočasno seznanjeni z dejavnostmi društva, da bodo obveščeni o delu organov društva, o poslovanju in finančnem stanju društva.

Kot do sedaj se bom trudil za dobro in prijateljsko vzdušje vseh članov društva.

 

Grosuplje, 18.3.2023

Predsednik društva:

Drago Andročec