Poverjeniki

posted in: POVERJENIKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE
STRANSKA POT I/1B, 1290 GROSUPLJE
ORGANI DRUŠTVA,

IZVOJENI NA OBČNEM ZBORU 30. 4. 2022

I. PREDSEDNIK DRUŠTVA
DRAGO ANDROČEC

II. PODPREDSEDNIK DRUŠTVA
JOŽE SEVER

III. UPRAVNI ODBOR
1. ANDROČEC DRAGO
2. ANDROČEC ANICA
3. GABRŠČEK DANIJELA
4. GALE MATJAŽ
5. KASTELIC MARIJA
6. KASTELIC ALOJZ
7. KOROŠEC JOLANDA
8. PERME ZDRAVKO
9. SEVER JOŽE
10. URBANČIČ SONJA
11. ZORKO FRANCI

IV. NADZORNI ODBOR
člani namestniki
1. ZABUKOVEC BRANKO 1. STEFANOV MARIJA
2. SKUBIC JOŽICA 2. MEHLE MARIJA
3. JAKLIČ SLAVKO 3. MOČIVNIK GABRIJELA
Predsednik nadzornega odbora je Zabukovec Branko.

V. ČASTNO RAZSODIŠČE
člani namestniki
1. KASTELIC ALOJZ 1. PERME ZDRAVKO
2. PERČIČ VIDA 2. SEVER JOŽE
3. NOVAK MARIJA 3. CULJKAR ANDREJ
Predsednik častnega razsodišča je Kastelic Alojz.

—————————————————————————————————————–
ČASTNI ČLANI:
1. CIMPMERMAN MARIJA 3. RUPNIK PEPCA
2. JANEŽIČ JOŽICA 4. RUS ANTON

VI. POVERJENIKI
1. ANDROČEC DRAGO
2. ANDROČEC ANICA
3. CIMPERMAN MARIJA
4. GALE MATJAŽ
5. KASTELIC ANTONIJA
6. KOZLEVČAR FRANC
7. KOZLEVČAR HELENA
8. KOLARIČ MARIJA
9. MEHLE MARIJA
10. MIHELČIČ IDA
11. MIKLIČ STANE
12. NOVAK MARIJA
13. PERČIČ VIDA
14. PERME MARIJA
15. ROSI MARIJA
16. SEVER JOŽE
17. STEFANOV MARIJA
18. ŠUMIGA DARINKA
19. TOMŠIČ KATARINA
20. ZALAR IVAN
21. ZORKO HEDVIKA 

VII. KOMISIJA ZA ŠPORT:
1. CULJKAR ANDREJ
2. PERME ZDRAVKO
3. ANDROČEC DRAGO

VIII. KOMISIJA ZA ZDRAVSTEVENE ZADEVE:
1. JESIH MARIJA
2. KADUNC MARTA
 
IX. KOMISIJA ZA IZLETE:
1. GABRŠČEK DANIJELA

X. KOMISIJA ZA INFORMIRANJE:
1. URBANČIČ SONJA
2. KASTELIC MARIJA
3. ANDROČEC DRAGO
XI. PRAPORAŠI
1. JAKLIČ SLAVKO
2. MIKLIČ STANE
3. ŠTANGAR JANEZ