Poverjeniki

posted in: POVERJENIKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

Izpis članov in njihove funkcije Marec 2021 ,

UPRAVNI ODBOR:

 1. ANDROČEC DRAGO
 2. GABRŠČEK DANIJELA
 3. GOŠNIK DANIJELA
 4. JAKLIČ VEKOSLAV
 5. JANEŽIČ JOŽICA
 6. KASTELIC ALOJZ
 7. KASTELIC MARIJA
 8. MURN TEREZIJA
 9. URBANČIČ SONJA
 10. ZABUKOVEC BRANKO
 11. ZORKO FRANCI

 

POVERJENIKI:

 1. ANDROČEC ANICA
 2. CIMPERMAN MARIJA
 3. FINK ANGELCA
 4. JAKLIČ VEKOSLAV
 5. JERNEJC TATJANA
 6. KASTELIC TONČKA
 7. KOZLEVČAR FRANC
 8. KOZLEVČAR HELENA
 9. KOLARIČ MARIJA
 10. MEHLE MARIJA
 11. MIKLAVČIČ MILENA
 12. NOVAK MARIJA
 13. PERČIČ VIDA
 14. PERME MARIJA
 15. ROSI MARIJA
 16. SEVER JOŽE
 17. STEFANOV MARIJA
 18. TOMŠIČ KATARINA
 19. ZALAR IVAN
 20. ZORKO HEDVIKA

 

KOMISIJA ZA ŠPORT:

 1. AKSENTIJEVIĆ RADOJIC
 2. JERANKO ZALKA
 3. KRISTAN ALOJZ

 

KOMISIJA ZA ZDRAVSTEVENE ZADEVE:

 1. JESIH MARIJA
 2. AHLIN ANGELCA
 3. KADUNC MARTA

 

KOMISIJA ZA IZLETE:

 1. GABRŠČEK DANIJELA
 2. MURN TEREZIJA

 

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE:

 1. URBANČIČ SONJA
 2. KASTELIC MARIJA
 3. ANDROČEC DRAGO

 

GOSPODARSKA KOMISIJA:

 1. BARIČ ANTONIJA
 2. BEDENE MARTIN
 3. KASTELIC STANE
 4. MOŽINA ANTON

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 1. JANEŽIČ JOŽICA
 2. KASTELIC ALOJZ

 

NADZORNI ODBOR:

 1. DIVJAK ŠEME DARJA
 2. BARIČ ANTONIJA
 3. BEDENE MARTIN

 

PRAPORAŠI:

 1. ŠTANGAR JANEZ

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJE IN POHVALE:

 1. BARIČ ANTONIJA
 2. JANEŽIČ JOŽICA

 

ČASTNI ČLANI:

 1. BARIČ ANTONIJA
 2. CIMPERMAN MARIJA
 3. JANEŽIČ JOŽICA
 4. KONCILIJA KRISTINA
 5. KRISTAN ALOJZ
 6. RUPNIK PEPCA
 7. RUS ANTON
 8. STEKLAČIČ ROZALIJA