Poverjeniki

posted in: POVERJENIKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

Izpis članov in njihove funkcije 2014 ,

Poverjeniki_DU_Grosuplje_2014n.pdf37.73 KB lahko si prenesete v Adobe Acrobat reader.PDF 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE  
Izpis članov in njihove funkcije 2014  
     
Rajon    1       UPRAVNI  ODBOR  
šifra Priimek  in  ime Funkc.
2374 Andročec Drago Preds.
2458 Ambrožič Andrej Član
731 Janežič Jožica Član
1315 Kastelic Alojz Član
1755 Kastelic Marija Član
1410 Murn Terezija Član
2492 Urbančič Sonja Član
2361 Zabukovec Branko Član
1312 Žitnik Malči Član
     
Rajon    2            PREDSEDSTVO         
šifra Priimek  in  ime Funkc.
2374 Andročec            Drago Preds.
2361 Zabukovec         Branko Član
1755 Kastelic               Marija Član
2492 Urbančič            Sonja Član
     
Rajon    3       Poverjeniki društva  
šifra Priimek  in  ime Funkc.
1058 Cimperman       Marija član
484 Fink                     Angelca član
1272 Goršič                 Olga član
2237 Jernejc               Tatjana član
1788 Jeršin                 Marta član
2567 Kastelic             Antonija član
262 Kocman             Jernej član
2175 Kozlevčar          Franc član
751 Kozlevčar          Helena član
2235 Miklavčič        Milena član
2052 Novak                Marija član
1720 Perčič                 Vida član
1606 Perme                Marija član
1028 Planinšek          Olga član
420 Šeme                 Marica član
1991 Tomšič              Katarina član
2169 Trontelj            Jože član
187 Vovk                 Jože član
2361 Zabukovec      Branko član
2122 Zalar                 Ivan član
2375 Zorko               Hedvika član
     
     
Rajon    4           KOMISIJA  ZA ŠPORT         
šifra Priimek  in  ime Funkc.
1064 Jesih                 Martin Preds.
2140 Aksentijević    Radojic Član
1655 Jeranko            Zalka Član
645 Kristan              Alojz Član
905 Rus                    Anton Član
     
Rajon    5           KOMISIJA  ZA  KULTURO  IN IZOBRAŽEVANJE      
šifra Priimek  in  ime Funkc.
1852 Fajdiga               Marija Preds.
1680 Košmrlj              Marija Član
     
Rajon    6           KOMISIJA  ZA  ZDRAVSTVENE ZADEVE      
šifra Priimek  in  ime Funkc.
1063 Jesih                  Marija Preds.
1646 Adjanski            Vida Član
1841 Ahlin                  Angelca Član
1840 Slak                   Vladimira Član
     
Rajon    9           KOMISIJA  ZA  IZLETE       
šifra Priimek  in  ime Funkc.
724 Gaberšček          Danica Preds.
1410 Murn                 Terezija Član
2116 Ulaga                 Nedeljka Član
1596 Zabukovec       Marija Član
     
Rajon    10           KOMISIJA  ZA  INFORMIRANJE       
šifra Priimek  in  ime Funkc.
2492 Urbančič           SONJA Član
1755 Kastelic             Marija Član
2374 Andročec          Drago Član
     
Rajon    11           GOSPODARSKA  KOMISIJA       
šifra Priimek  in  ime Funkc.
1264 Barič                Antonija Preds.
1527 Bedene           Martin Član
1279 Kastelic           Stane Član
231 Možina           Anton Član
     
Rajon    12           ČASTNO  RAZSODIŠČE       
šifra Priimek  in  ime Funkc.
2086 Gaberšček           Alojz Preds.
731 Janežič               Jožica Član
1315 Kastelic              Alojz Član
     
     
     
Rajon    13           NADZORNI  ODBOR      
šifra Priimek  in  ime Funkc.
2128 Šeme Divjak     Darinka Preds.
1264 Barič                Antonija Član
1527 Bedene           Martin Član
     
Rajon    14           PRAPORAŠI      
šifra Priimek  in  ime Funkc.
1553 Štangar               Janez Preds.
1800 Vidic                   Martin Član
     
Rajon    15           KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN POHVALE  
šifra Priimek  in  ime Funkc.
1264 Barič                Antonija Preds.
2086 Gaberšček           Alojz Član
731 Janežič               Jožica Član
2320 Milojevič           Zvonka Član
     
Rajon    16           ČASTNI  ČLANI  
šifra Priimek  in  ime Funkc.
390 Koncilija             Kristina Član
509 Križman              Ana Član
653 Rupnik                Pepca Član
126 Steklačič            Rozalija Član
1315 Kastelic              Alojz Član
645 Kristan              Alojz Član
905 Rus                    Anton Član
2086 Gaberšček           Alojz Član
731 Janežič Jožica Član
1058 Cimperman       Marija Član
1264 Barič                Antonija Čaln
     
Rajon    17           KOMISIJA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI  
šifra Priimek  in  ime Funkc.
1596 Zabukovec       Marija Preds.
1265 Biček                 Marija Član
1586 Bučar                 Rezka Član
1058 Cimperman      Marija Član
     
Rajon    18           KOMISIJA ZA  SOCIALNE  ZADEVE  
šifra Priimek  in  ime Funkc.
2332 Gombač              Branka Član
751 Kozlevčar            Helena Član
2320 Milojevič             Zvonka član

.