65 REDNI OBČNI ZBOR 23. MARCA 2019

posted in: DOGODKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

VABI ČLANE DRUŠTVA NA

65. REDNI OBČNI ZBOR

KI BO V SOBOTO 23. MARCA 2019 OB 10. URI
V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 1

 

PREDLAGAMO NASLEDNJI DNEVNI RED:
1. OTVORITEV ZBORA IN POZDRAV
2. IZVOLITEV ORGANOV OBČNEGA ZBORA
– delovnega predsedstva,
– zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika,
– verifikacijske komisije
3. POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2018
– poročilo predsednika
– finančno poročilo
– poročilo častnega razsodišča
– poročilo nadzornega odbora
– poročilo verifikacijske komisije
4. PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT DRUŠTVA ZA LETO 2019
5. RAZPRAVA O POROČILIH IN NJIHOVA POTRDITEV
6. RAZNO

PO KONČANEM ZBORU PA BO DRUŽABNO SREČANJE OB POGOSTITVI.
PROSIMO VAS, DA SVOJO UDELEŽBO POTRDITE DO 20. MARCA 2019 PRI SVOJEMU
POVERJENIKU ALI NA TELEFON 01 7872 739 ALI 031 351 408 V ČASU URADNIH UR, V SREDO ALI PETEK OD 9. DO 11. URE.
PRIČAKUJEMO VAŠO ZANESLJIVO UDELEŽBO!

PRISRČNO VABLJENI!

PREDSEDNIK DRUŠTVA:
DRAGO ANDROČEC