67. REDNI OBČNI ZBOR 2023

posted in: DOGODKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

VABI

ČLANE DRUŠTVA NA

67. REDNI OBČNI ZBOR

KI BO V SOBOTO 18. MARCA 2023 OB 10. URI
V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 1

Predlagamo naslednji

D N E V N I R E D :

1. Otvoritev zbora in pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva:
– predsednika, dveh članov, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika, 3-člansko verifikacijsko komisijo
3. Predstavitev poročil o delu društva v letu 2023
– Poročilo predsednika
– Finančno poročilo
– Poročilo častnega razsodišča
– Poročilo nadzornega odbora
– Poročilo verifikacijske komisije
4. Predstavitev plana dela in finančnega načrta društva za leto 2023
5. Razprava o poročilih in njihova potrditev
6. Vprašanja in predlogi
Po končanem zboru bo družabno srečanje ob pogostitvi.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do 15. marca 2023 pri svojem poverjeniku
ali na telefon štev. 01 7872 739 ali 031 351 408 v času uradnih ur, v sredo ali petek od 9. do 11. ure.

PRIČAKUJEMO VAŠO ZANESLJIVO UDELEŽBO!

PRISRČNO VABLJENI!

Predsednik društva:
Drago Andročec, l.r.