70. OBLETNICA DRUŠTVA IN REDNI LETNI OBČNI ZBOR 2024

posted in: DOGODKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

Stranska pot I/1b, 1290 Grosuplje

VABI

ČLANE DRUŠTVA NA SLOVESNOST OB 70. OBLETNICI DRUŠTVA UPOKOJENCEV GROSUPLJE IN REDNI LETNI OBČNI ZBOR, KI BO  

V SOBOTO 16. MARCA 2024 OB 10. URI

V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 1

 1. letnico društva bomo počastili s krajšim kulturnim programom, slavnostnim nagovorom in podelitvijo priznanj najaktivnejšim članom v zadnjem desetletju

Po končani svečanosti  bomo nadaljevali z rednim letnim občnim zborom

Za redni letni občni zbor predlagamo naslednji

D N E V N I   R E D:

 1. Otvoritev zbora in pozdrav
 2. Izvolitev delovnega predsedstva:
  Predsednika, dveh članov, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika, verifikacijsko komisijo
 1. Predstavitev poročil
  – Poročilo predsednika za leto 2023 in plan dela za leto 2024
  – Finančno poročilo za leto 2023 in finančni načrt za leto 2024
  – Poročilo častnega razsodišča
  – Poročilo nadzornega odbora
  – Poročilo verifikacijske komisije
 1. Razprava o poročilih in njihova potrditev
 2. Vprašanja in predlogi

Po končanem zboru bo družabno srečanje ob pogostitvi.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do 13. marca 2024 pri svojem poverjeniku ali na telefon štev. 01 7872 739 ali 031 351 408 v času uradnih ur, v sredo ali petek od 9. do 11. ure.

VESELIMO SE VAŠE UDELEŽBE!

PRISRČNO VABLJENI!

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA:

Drago Andročec