OBČNI ZBOR 2017

posted in: DOGODKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE
V  A  B  I

Člane društva na redni letni

O B Č N I   Z B O R

ki bo v soboto 18. marca 2017 ob 10. uri
v Družbenem domu Grosuplje, Taborska cesta 1

DNEVNI RED:
 
 
1. Otvoritev zbora in pozdrav gostov
2. Izvolitev organov zbora:
   -delovnega predsedstva
   -zapisnikarja in dveh overovateljev
   -verifikacijske komisije
3. Pozdrav župana občine Grosuplje dr. Petra Verliča
4. Poročila o delu društva v letu 2016
   -poročilo predsednika
   – finančno poročilo
   – poročilo častnega razsodišča
   – poročilo nadzornega odbora
   – poročilo verifikacijske komisije
5. Plan dela in finančni načrt za leto 2017
6. Razprava o poročilih in njihova potrditev
7. Razno

Po končanem zboru bo družabno srečanje ob zakuski.
 
Pričakujemo vašo zanesljivo udeležbo!   
 
Prisrčno vabljeni!
 
Drago Andročec