OBČNI ZBOR 21. 3. 2015

posted in: DOGODKI | 0

obcnizbor2015DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

 

VABILO NA OBČNI ZBOR

 

V SOBOTO 21. 3. 2015 OB 9.30 URI V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE

 

1. OTVORITEV 61. REDNEGA LETNEGA OBČNEGA ZBORA IN POZDRAV

2. IZVOLITEV ORGANOV OBČNEGA ZBORA (DELOVNEGA PREDSEDSTVA, ZAPISNIKARJA IN DVA OVEROVATELJA ZAPISNIKA, VERIFIKACIJSKE KOMISIJE)

3. PREDAVANJE O ZDRAVILNEM KONOPLJINEM OLJU

4. POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2014

    – POROČILO PREDSEDNIKA

    – FINANČN POROČILO IN POTRDITEV ZAKJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2014 – MARIJA KASTELIC

    – POROČILO NADZORNEGA ODBORA – DARJA ŠEME DIVJAK

    – PLAN ZA LETO 2015

    – FINANČNI PLAN ZA LETO 2015

5. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

6. RAZPRAVA O POROČILIH IN POTRJEVANJE POROČIL

7. RAZNO

 

                                          PRISRČNO VABLJENI!

 

                                                                                                            PREDSEDNIK DU GROSUPLJE:

                                                                                                                   DRAGO ANDROČEC