OBČNI ZBOR 22. MARCA 2014

posted in: DOGODKI | 0

DU Grosuplje logoDruštvo upokojencev Grosuplje

V A B I

člane društva na 60. redni letni slavnostni Občni zbor, ki bo 22. marca 2014 ob 10. uri v prostorih Osnovne šole Louisa Adamiča na Tovarniški ulici v Grosupljem

 

 

 

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora in pozdrav

2. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsedstva, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,    verifikacijske  komisije)

3. Poročilo o delu društva v letu 2013

– poročilo predsednika

– finančno poročilo in potrditev zaključnega računa za leto 2013 (Marija Kastelic)

– poročilo nadzornega odbora (Šeme Divjak Darja)

– plan za leto 2014

– finančni plan za leto 2014

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Razprava o poročilih in potrjevanju poročil

6. Razno

PO KONČANEM ZBORU BOMO NADALJEVALI S PROSLAVO OB 60-LETNICI OBSTOJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV GROSUPLJE S PODELITVIJO PRIZNANJ.

PO KONČANI PROSLAVI PA BO DRUŽABNO SREČANJE OB POGOSTITVI.

 

PROSIMO VAS, DA SVOJO UDELEŽBO POTRDITE DO 19. MARCA 2014 PRI SVOJEMU POVERJENIKU ALI NA TELEFON 01 7872 739 ALI 031 351 408 V ČASU URADNIH UR, V SREDO IN PETEK OD 9. DO 11. URE.

PRISRČNO VABLJENI!

                                                                                                         PREDSEDNIK DRUŠTVA:

                                                                                                            DRAGO ANDROČEC