OBČNI ZBOR 24 marca 2018

posted in: DOGODKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

V A B I

ČLANE  DRUŠTVA NA 64. REDNI LETNI

OBČNI ZBOR

ki bo v soboto, 24.  marca 2018 ob 10. uri
v družbenem domu Grosuplje, Taborska cesta 1

PREDLAGAMO NASLEDNJI DNEVNI RED:

  1. OTVORITEV ZBORA IN POZDRAV GOSTOV
  2. IZVOLITEV ORGANOV ZBORA

–          delovnega predsedstva

–          zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

–          verifikacijske komisije

  1. POROČILA O DELU DRUŠTVA V LETU 2017

–          poročilo predsednika

–          finančno poročilo

–          poročilo častnega razsodišča

–          poročilo nadzornega odbora

–          poročilo verifikacijske komisije

  1. PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT DRUŠTVA ZA LETO 2018
  2. RAZPRAVA O POROČILIH IN NJIHOVA POTRDITEV
  3. PODPIS PRISTOPNE IZJAVE ZA PRIKLJUČITEV DRUŠTVA V  OBMOČNO ZVEZO DRUŠTEV UPOKOJENCEV DOLENJSKE
  4. RAZNO

PO KONČANEM ZBORU BO DRUŽABNO SREČANJE OB POGOSTITVI.

PROSIMO VAS, DA SVOJO UDELEŽBO POTRDITE DO 23. MARCA 2018 PRI SVOJEMU POVERJENIKU ALI NA TELEFON 01 7872 739 ALI 031 351 408 V ČASU URADNIH UR, V SREDO ALI PETEK OD 9. DO 11. URE.

Pričakujemo vašo zanesljivo udeležbo!

PRISRČNO VABLJENI!

PREDSEDNIK DRUŠTVA:
DRAGO ANDROČEC