OBČNI ZBOR marec 2016

posted in: DOGODKI | 0

srecanje-du-groDRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE
V A B l

 

Člane društva na redni letni In volilni

OBČNI ZBOR
ki bo v soboto 19. marca 2016 ob 10. uri
v Družbenem domu GROSUPLJE, Taborska cesta 1

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev zbora in pozdrav gostov
2. Izvolitev organov zbora:
– delovnega predsedstva
– zapisnikarja in dveh overovateljev
– verifikacijske komisije

 

3. Pozdrav župana občine Grosuplje dr. Petra Verliča
4. Poročila o delu društva v letu 2015
– poročilo predsednika
– finančno poročilo
– poročilo časnega razsodišča
– poročilo nadzornega odbora
– poročilo verifikacijske komisije

 

5. Plan dela in finančni načrt za leto 2016
6. Razprava o poročilih in njihova potrditev
7. Razrešnica dosedanjim organom društva
8. Poročilo kandidacijske komisije
9. Odločitev o načinu volitev
10. Volitve novih članov organov društva
11. Razno

 

Po končanem zboru bo družabno srečanje ob zakuski.

Pričakujemo vašo zanesljivo udeležbo!

 

Prisrčno vabljeni!