P I K N I K in IZREDNI OBČNI ZBOR 21. julija 2022

posted in: DOGODKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE VABI ČLANE NA

P I K N I K

in IZREDNI OBČNI ZBOR
v četrtek, 21. julija 2022
na Turistični kmetiji »FAJDIGA« v Temenici.

Predlagamo naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov zbora (predsednika, dveh overovateljev zapisnika, zapisnikarja in verifikacijsko komisijo)

2. Obravnava in sprejem čistopisa Pravil društva

Po končanem občnem zboru bomo nadaljevali s tradicionalnim piknikom in organizirali kakšno družabno igro.

Za dobro voljo bo poskrbel harmonikar.

Odhod avtobusa izpred avtobusnega postajališča v  Grosupljem na Adamičevi cesti (Adamičev spomenik) je ob 11. uri

Udeležba in cena hrane na pikniku je 10,00 EUR.
Prijave s plačilom za piknik sprejemamo do torka 19. julija 2022 v prostorih društva v sredo in petek od 9.00 do 11. ure, lahko tudi na telefon štev. 031 351 408.

Izlet na lastno odgovornost.

Grosuplje, 7/7-2022 Predsednik društva upokojencev:
Drago Andročec