PLAN DELA DRUŠTVA ZA LETO  2022

posted in: POROČILA | 0

Glede na dejstvo, da zaradi razglašene epidemije COVID-19 v letu 2021 nismo izpolnili vse začrtanih nalog, smo jih večina prenesli v leto 2022.

Plan dela društva ste vsi člani društva prejeli ob novem letu, ko so naši poverjeniki med vami razdelili manjša darilca skupaj s setvenim koledarjem, na katerem je na zadnji strani napisan plan dela društva za leto 2022.

Zahvaliti se moram vsem poverjenikom, ki so tako hitro obiskali vse naše člane in hkrati tudi pobrali članarino.

Nadaljevali bomo delo v programu »starejši za starejše«, tako da bomo obiskovali in nudili pomoč tistim, ki to želijo.

Sodelovali bomo z Občino Grosuplje z delom komisije »za starejše prijazna občina«.

Potruditi se moramo, da bomo v Zlatem kotičku v Mercator centru izvajali čim več dejavnosti.

Ker vidimo, da se konec meseca februarja 2022 ukinja kar veliko omejitev glede druženja, še vedno je potrebno upoštevati navodila NZJ predvsem nošnje maske in medsebojne razdalje v notranjih prostorih smo se odločili, da skličemo po dveh letih sejo občnega zbora našega društva.

Upamo, da bomo do konca leta lahko izvedli vse naše predvidene aktivnosti,

izlete, trgatev,  letovanje v Izoli in srečanje naših 80-letnikov.

Za letovanje v hotelu Delfin Izola imamo rezervirana dva termina in sicer prvega v mesecu aprilu in drugega v mesecu avgustu.

Nadaljevali bomo tudi z delom interesnih dejavnosti, tako da upamo, da bo skupina »babice pečejo in šivajo« že lahko sodelovala na velikonočni razstavi v Knjižnici Grosuplje.  Na razstavi naj bi sodelovale tudi čipkarice skupine Ažur, ki jo vodi ga. Marija Vidic.

Prijavili se bomo na vse razpise oz. druženja, ki jih bo organizirala Zveza društev upokojencev Slovenije na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na dnevnih medgeneracijskega sožitja.

Udeležili se bomo rokodelskih delavnic v hotelu Delfin Izola.

Naše društva pa bomo skušali predstaviti tudi na razstavi v Cankarjevem domu.

Prav tako se bomo prijavili na vse razstave, druženja, izobraževanja in razpise, ki jih objavlja Občina Grosuplje.

V drugi polovici letošnje leta bomo nadaljevali z delom zdravstvene komisije, to je merjenjem krvnega tlaka, sladkorja, holesterola.

Udeleževali se bomo tekmovanj v okviru športa. Vabimo interesente da se nam pridružijo pri igranju pikada, šaha ali streljanju z zračno puško.

Pridružite se obiskovanju različnih krožkov, interesnih dejavnosti, učenju tujega jezika, ročnih del, ki se izvajajo v prostorih društva ali v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje, kjer imate še več vrst dejavnosti.

Upam, da bomo konec leta končali z novoletnim srečanjem.

V letošnjem letu nismo zaradi epidemije mogli obiskati naše člane v Domu starejših. Darila za njih smo oddali predstavnikom doma.  Upamo, da nam konec leta uspe obiskati naše člane po domovih starejših.

Po svojih najboljših močeh se bom trudil sodelovati in odločati pri oblikovanju ciljev in nalog društva ter aktivno sodelovati pri njihovem izvajanju. Poskrbeli bomo, da bodo člani društva pravočasno seznanjeni z dejavnostmi društva, da bodo obveščeni o delu organov društva, o njegovem poslovanju in finančnem stanju. Vsi skupaj se moramo potruditi pridobivati nove mlajše člane upokojenk in upokojencev za druženje oz. sodelovanje v društvu. Kot do sedaj se bom trudili za dobro in prijateljsko vzdušje vseh članov društva.

 

 

Grosuplje, 13. 4. 2022

Predsednik društva:

Drago Andročec