Pobuda za pridobitev skrbnikov za starejše

posted in: OBVESTILA | 0

Spoštovani, na vas se obračamo s pobudo oz. prošnjo. Eno izmed področjih dela centrov za socialno delo je tudi Skrbništvo, ki ga opredeljuje Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – čl. 178. do 200. Osebi pod skrbništvom postavi center za socialno delo skrbnika.

Dolžnost skrbnika je prostovoljna in častna. Namen skrbništva nad drugimi osebami je varstvo osebnosti, ki se uresničuje predvsem z oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje. Skrbništvo ima tudi namen, da se zavarujejo premoženjske in druge pravice in koristi oseb, ki so pod skrbništvom, dolžnost skrbnika pa je prostovoljna in častna.

V zadnjem času se centri za socialno delo srečujemo s pomanjkanjem ljudi, ki bi bili pripravljeni prevzeti to nalogo.

Na Upravnem odboru Skupnosti CSD smo se dogovorili, da vsak CSD vzpostavi listo skrbnikov v svojem lokalnem okolju in se v ta namen poveže tudi z društvi upokojencev. V primeru, da bi bil kdo izmed članov vašega društva pripravljen prevzeti to nalogo, bomo na CSD Grosuplje z veseljem razložili, kaj ta institut pomeni ter kakšne so naloge in obveznosti iz tega naslova.

Prosimo vas, da povprašate med vašimi člani, ali obstaja interes za opravljanje tovrstnih nalog.
Za vsa vprašanja se lahko obrnete name, ali pa na kolegico
gospo Jožico Matjašič, tel. št.: 01 781 80 61
, ki je zadolžena za to področje.

Lep pozdrav, Nenad Stojanović direktor višji svetovalec CSD Grosuplje Adamičeva c. 51 1290 Grosuplje Tel.: 01 781 80 59