Poročilo delu komisije za leto 2012

posted in: POROČILA | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

Komisija za zdravstvo

Poročilo delu komisije za leto 2012

V letu 2012 smo upokojene zdravstvene delavke
opravljale meritve krvnega tlaka,sladkorja in holesterola
v krajevni skupnosti Grosuplje.

Meritve smo opravljale dvakrat mesečno v prostorih DU
Grosuplje in sicer vsak prvi in tretji torek v mesecu od
9 do 10.30.ure.
Istočasno smo po potrebi nudile tudi ustrezne zdravstvene
nasvete.

V letu 2012 smo opravile 262 storitev in nudile ustrezno
število svetovanj.
Za to delo smo porabile 31,5 ur.

Dokumentacija o opravljenem delu je ustrezno shranjena v
DU.

Za vse prispevke se vodi evidenca in se izdajajo ustrezna
potrdila.

Grosuplje,28.2.2013.

Za komisijo :
Marija Jesih