POROČILO O DELU DRUŠTVA UPOKOJENCEV Grosuplje za leto 2012

posted in: POROČILA | 0

Dragi spoštovani upokojenci, prvo leto mojega mandata je potekalo zelo hitro, dela je kar veliko.

Društvo je med večjimi saj šteje okoli 1245 članov. V društvu delujejo razne komisije : za
zdravstvo,šport, za izlete,socialna komisija ter 35 poverjenikov. Komisije so zelo dobro opravile
svoje delo za kar se bojo izkazali tudi s svojimi poročili.

In če grem skozi celoletno dogajanje v preteklem letu, lahko rečem da je delo potekalo po
planu, ki je bilo napisano na koledarju in po planu upravnega odbora.

Poverjeniki so zelo dobri skrbniki za neposreden kontakt ali vez med člani in upravnim
odborom društva. Opravljajo popis starejši za starejše v okviru letnega plana za ZDUS, po
potrebi pa prenašajo tudi razna obvestila oz. vabila . V dogovoru z županom občine Grosuplje
dr. Petrom Verličem, da skupaj obiščemo 100 letne jubilante na njihovem domu ne glede
na članstvo. Da se predhodno dogovorim z ožjimi člani družine , tako da uskladim obisk in z
časom , ki ga ima na razpolago župan. Z tistimi ki smo se dogovorili in smo jih obiskali so bili
izredno zadovoljni. Prisotna je bila tudi novinarka Grosupeljskih odmevov ga. Jana Roštan. Tako
bomo tradicionalno nadaljevali tudi v bodoče.

12.06. smo se udeležili na Zdus-u izobraževanja o organizaciji in vodenju rekreativnih
programov (izleti). Prisotni smo bili ga. Gaberšek Danica in Drago Andročec.
Letovanja v Izoli , prvi termin od 31.03. do 07.04. in drugi od 18.08 do 25.08 2012 v hotelu
Delfin je potekal po planu in se ga je udeležilo 64 članov.

20.09. smo v sklopu ZDUS-a organizirali tri urni tečaj o dostopu interneta v šoli Brinje. Prisotnih
je bilo 8 članov društva.
Vse člane ki so v letu 2012 praznovali 80 rojstni dan smo njihov jubilej počastili z vožnjo z ladjo
po Ljubljanici in pogostitvijo v Dolenčevem mlinu v Podlipoglavu.

27.10 smo se udeležili srečanja društev upokojencev dolenjske regije v Stični pri Ivančni
gorici v telovadnici O.Š. Srečanje je zelo dobro organizirala koordinatorka za dolenjsko regijo
in naša članica upravnega odbora ga. Malči Žitnik.

Zamenjali smo vložke na vhodnih vratih in pisarni, in naredili seznam imetnikov ključev.

Nabavili smo zunanji trdi disk za shranjevanje podatkov.

V prostorih društva se dogajajo razni krožki in to:

V Ponedeljek od 9.00 do 10.30 skupina za starejše pod vodstvom ga. Vidic Damjane. Od 10.30
do 12.00 razne predstavitve v sklopu donatorstva za društvo in od 14.00 do 16.00 ure pa pikado
ženska ekipa.

V torek 0d 9.30 do 11.00 tečaj angleškega jezika in od 14.00 do 16,00 pa pikado moška ekipa.

Sreda in petek so uradne ure v prostorih društva od 9.00 do 11.00 ure.

Četrtek od 9.00 do 11.00 interesna dejavnost in od 16.00 do 18.30 krožek ročna dela pod
vodstvom ga. Podržaj Mare.

V dogovoru z direktorico doma starejših občanov smo v sestavi, Brane Zabukovec Kastelic
Marija Danica Gaberšek in Andročec Drago obiskali naše člane jih obdarili in s stiskom roke
zaželeli veliko zdravja in sreče v novem letu.

21.12. smo imeli novoletno srečanje v gostilni Krpan . Udeležilo se ga je 90 članov društva.

Če ravno smo že dobro zakorakali v novo leto vam želim čim več zdravja in veliko lepih
trenutkov .

Pridite v društvo, saj se srečamo znanci in prijatelji, malo pokramljamo in si tako polepšamo
življenje. Zahvalil pa bi se vsem in vsakemu posebej ki karkoli prispevate na svojem področju v
dobrobit društva.

Grosuplje dne, 16.03.2013

Predsednik društva

Andročec Drago