POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2021

posted in: POROČILA | 0

Društvo upokojencev Grosuplje je v začetku leta 2020 vse pripravilo in tudi že izdalo vabilo na redni občni zbor, za naše društvo tudi volilni občni zbor.

Zbor je bil sklican za 14. marec 2020. Na podlagi Odredbe o prepovedi zbiranja v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, ki je z 10. marcem 2020 prepovedala zbiranje ljudi na javnih prireditvah, smo morali sejo občnega zbora društva odpovedati za nedoločen čas. Upali smo, da nam bo v letu 2021 le uspelo sklicati občni zbor društva. Vlada je podaljšala čas epidemije, tako je bilo sleherno druženje vse do druge polovice marca 2021 omejeno. Klasičnih občnih zborov oziroma zborov članov ni bilo moč sklicevati do konca marca 2021, dneva ko je potrebno oddati finančno poročilo društva. Občni zbor je bilo možno sklicati le kot korespondenčno sejo, kar pa je za naše društvo glede na število članov cca 950 zelo težko. V tem času je bilo dovolj, da se korespondenčno skliče sejo upravnega odbora na kateri se obravnavajo in potrdijo poročilo in plan dela društva  ter finančno poročilo in finančni plan za naslednje leto. Opravljena je bila tudi korespondenčna seja nadzornega odbora. In tako sta bila sprejeta oba poročila in oba plana društva.

Kljub epidemije so naši prostovoljci oz. poverjeniki opravili potrebno prostovoljno  delo, če ne drugače tudi preko telefona. V letu 2020 so naše prostovoljke tudi šivale zaščitne mase.

Članarino pa so poverjeniki pričeli pobirati šele v mesecu marcu 2021.

Ker nismo vedeli, kdaj bomo lahko pričeli izvajati dejavnosti društva tudi nismo v letu 2021 izdali našega letnega koledarja dejavnosti, pač pa smo letni program društva napisali na list papirja.

V začetku leta je kazalo, da se z druženji in potovanji ne bo dogajalo prav nič. Pa se je prebudila pomlad in z njo smo upokojenci kar odleteli v naravo. Začeli smo s pohodi okrog Grosuplja, kar se je dogajalo meseca marca in aprila. Vsak prvi torek v mesecu smo se podali na potovanje z vlakom v slovenska mesta. Obiskali smo Kočevje, Novo mesto, Celje, Maribor in Koper. S takimi aktivnostmi nameravamo nadaljevati. Organizirali smo tudi vodene izlete, seveda številčno manj kot prejšnja leta. Obiskali smo Kočevsko Reko, kjer smo si ogledali bunker Škrilj, v Kočevju pa Pokrajinski muzej v Šeškovem domu. Že kar tradicionalen je naš prihod meseca septembra na turistično kmetijo Malovščevo v Vitovljah. Kar osemindvajsetič smo se že udeležili trgatve z velikim navdušenjem, saj nas tudi gospodar veselo sprejme in še lepše pogosti. Njegova pohvala, da smo zelo dobri trgači, pa nam je spodbuda za bodoči obisk. Izlet v neznano smo organizirali v mesecu oktobru. Na izletih v neznano se počutimo zvedavo, skoraj tako kot otroci, ker cilj ni znan, zato smo vsi polni pričakovanj. Obiskali smo mesto Kropa,   ki je znano po umetnostni kovaški obrti in ročni izdelavi žebljev. Ogled smo nadaljevali v Radovljici z obiskom Muzeja čebelarstva z razstavo o delu ter življenju Antona Tomaža Linharta. Zaradi vse slabše epidemiološke slike  in ukrepov nam ni uspelo izpeljati martinovanja.

Letovanje v hotelu Delfin je bilo organizirano le v mesecu avgustu.

Srečanje za naše osemdesetletnike nam je uspelo organizirati. Najprej smo si ogledali Samostan Stična, nato pa smo se podali na prijetno druženje na turistično kmetijo  Fajdiga v Temenici.

V mesecu decembru smo žal morali tudi odpovedati novoletno srečanje.

To pa je bilo tudi vse, kar nam je uspelo realizirati v letu 2021.

 

V dveh letih, v času ko je trajala epidemija smo izgubili  144  članov.

 

V decembru pa smo obvestili naše poverjenike, da smo za vse člane društva pripravili skromna darilca, predvsem pa setveni koledar na katerem je na zadnji strani napisan plan dejavnosti v društvu za leto 2022. Poverjeniki so darila razdelili med vse člane in hkrati tudi pobrali članarino za leto 2022.

 

 

Grosuplje, 13.4.2022

Predsednik društva:

Drago Andročec