POROČILO O DELU DRUŠTVA ZA LETO 2022

posted in: POROČILA | 0

Zaradi razglašene epidemije nismo izpolnili vseh začrtanih nalog v letu 2020 in 2021.

Naši poverjeniki so v začetku leta 2022 lahko obiskali naše člane, jim razdelili novoletno darilce in pobirali članarino. V omenjenem darilcu je bil stenski setveni koledar in na zadnji strani koledarja so bile navedene predvidene dejavnosti našega društva. Zahvaliti se je potrebno poverjenikom, ki tako vestno in hitro opravljajo svoje poslanstvo.

V preteklem letu pa smo izgubili kar 59 naših članov.

Ob tej priliki bi vas vse nagovoril, da skušate nagovoriti čimveč mlajših upokojencev, da se včlanijo v naše društvo.

V letu 2022 pa smo  lahko po dveh letih sklicali naš občni zbor in izvedli volitve.  Na seji smo obravnavali in sprejeli tudi usklajena »Pravila društva upokojencev Grosuplje«. Pravila društva je bilo potrebno oddati v potrditev na Upravno enoto.

Na Upravni enoti Grosuplje so naša sprejeta Pravila obravnavali in nas obvestili, da moramo pravila popraviti oz. dopolniti. Potrebno je bilo z Zakonom uskladiti  4. in 41. člen. Iz 4. člena Pravil je bilo potrebno črtati skrajšano ime društva, v 41. pa dopisati šifro in naziv pridobitne dejavnosti.

Pravila društva smo uskladili z navodili Upravne enote, popravek je najprej obravnaval upravni odbor društva.  Na Upravno enoto je bilo potrebno s popravkom Pravil predložiti tudi zapisnik občnega zbora društva, zato smo imeli v mesecu juliju izredno sejo občnega zbora.

Pravila društva upokojencev Grosuplje so sedaj usklajena in veljajo.

 

V tem letu se je moralo sestati častno razsodišče društva za obravnavo pritožbe o delovanju in odnosih v društvu.

 

V mesecu marcu smo bili povabljeni na otvoritev trgovine Sanolabor. Ob tej priliki smo na pobudo našega župana g. Petra Verliča od Sanolaborja prejeli donacijo v višini 1.200,00 EUR. Za donacijo smo bili zelo veseli in nabavili za društvo nov računalnik z nadgradnjo za vodenje članstva društva.

Skozi celo leto smo z Občino Grosuplje sodelovali v komisiji za »starejše prijazna občina«.

V mesecu septembru smo bili prisotni pri predstavitvi »zapeljivčka«. V Grosupljem smo tako dobili Zapeljivca, vozilo za javni prevoz potnikov. Prijazen do narave – električno vozilo z nič emisij, prijazen do naše denarnice – brezplačen prevoz in prijazen do ranljivejših skupin ljudi. Zapelje nas do zdravstvenega doma, mestne knjižnice, lekarne, cerkve sv. Mihaela ali po nakupih do naše najljubše trgovine.

Za  pridobitev smo starejši občani zelo hvaležni naši občini in bomo prevoze s pridom uporabljali.

 

V mesecu juniju smo bili povabljeni na otvoritev prizidka pri Domu starejših občanov Grosuplje.

 

V preteklem letu smo že organizirali izlete. V mesecu juniju smo se odpravili v Viljenico in si  ogledali najstarejšo kraško jamo v Evropi. Po ogledu jame smo obiskali Lokev na ogled Vojaškega muzeja Tabor v Preložah in sakralne objekte. Po končanih ogledih pa smo imeli kosilo v gostilni »Sila«.

Septembra smo si ogledali Brežice in okolico. Obiskali smo Naigerjevo repnico na Bizeljskem.  Nato smo se odpeljali na ogled Turistične kmetije Milene Tomše v Globočicah pri Krški vasi in tam imeli tudi kosilo.

Organizirali smo tudi piknik v Temenici.

Na martinovanje pa smo se odpeljali v Črnomelj, nato v Vinico, kjer smo si ogledali rojstno hišo Otona Župančiča in viniški grad. Martinovanje pa smo končali v gostišču »Župančičev hram v Dragatušu.

Novoletno srečanje naših članov pa je bilo v hotelu »Grosuplje«  v Grosupljem.  Vsa ta srečanja so bila dobro obiskana.

 

V mesecu oktobru smo naše člane, ki so v lanskem letu izpolnili starost 80-let odpeljali na izlet – ogled Samostana Stična. Srečanje smo zaključili z druženjem in kosilom v Temenici.

 

V drugi polovici leta smo pričeli v naših prostorih tudi redno meriti krvni tlak, sladkor v krvi in holesterol. Meritve opravljajo usposobljene medicinske sestre, vsak prvi in tretji torek v mesecu. Meritve so brezplačne.

 

Festivala za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani so se z lepim in ubranim petjem udeležile naše pevke »Lastovke«.

 

V mesecu oktobru so tudi naše »babice« pekle slastno pecivo na Tržnici Grosuplje. Imele so kar veliko obiska in vsi so bili zadovoljni. Prav tako so v decembru pekle piškote in izdelke za okrasitev novoletne jelke v Knjižnici Grosuplje.

Rokodelke našega društva so v novembru v Piranski knjižnici šivale izdelke za okrasitev novoletne jelke.

Decembra pa sta se rokodelskih delavnic v Izoli udeležili Mara in Anica.

Članice klekljarske skupine pa so sodelovale na Čipkarskem festivalu v Ljubljanskih križankah.

 

V letu 2022 smo organizirali letovanje v hotelu Delfin v Izoli in sicer v mesecu aprilu in nato avgustu. Za letovanje v mesecu aprilu ni bilo veliko zanimanja, zato pa toliko več za mesec avgust. Upamo, da so bili vsi udeleženci letovanja zadovoljni.

 

Tudi na športni dejavnosti smo pričeli v tem letu. Naši člani pridno vadijo v igranju pikada in streljanju z zračno puško. Kot vsako leto smo tudi letos imeli športniki  srečanje v Mostecu v Ljubljani. V mesecu maju so se udeležili Pokrajinskih športnih

 

iger Osrednje slovenske pokrajinske zveze, tekmovali so v streljanju z zračno puško in igranju pikada.

V mesecu decembru smo se v Družbenem domu Grosuplje udeležili tekmovanja v pikadu. Moška ekipa je osvojila prvo mesto in prejela v trajno last pokal.

 

 

Grosuplje, 18. 3. 2023

 

                                                                                Predsednik društva:

                                                                                  Drago Andročec