V A B I L O

posted in: DOGODKI | 0

Društvo upokojencev Grosuplje
Stranska pot I/1 b
1290 GROSUPLJE

Program »Starejši za starejše«
Zlati kotiček
Polica, 11. 9. 2023

V A B I L O

udeležencem »POTOVANJA Z VLAKOM« na srečanje s kratko evalvacijo, predlogi in pobudami za nadaljevanje projekta.

SREČANJE BO V TOREK 3. OKTOBRA 2023 OB 9.30 URI
V PROSTORIH ZLATEGA KOTIČKA V MERCATOR CENTRU, BRVACE 1 A, GROSUPLJE

PRISRČNO VABLJENI!

Predsednik DU:
Drago Andročec l.r

Koordinatorka:
Gabrijela Močivnik Štern l.r.