VOLITVE

posted in: DOGODKI | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE
STRANSKA POT I/1B, 1290 GROSUPLJE

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV GROSUPLJE
NA PODLAGI SKLEPA Z DNE 7.2.2020

RAZPISUJE VOLITVE ZA

– predsednika društva
– tajnika društva
– 11 članov upravnega odbora
– 3 članov nadzornega odbora in namestnikov
– 3 članov častnega razsodišča in 3 namestnikov

Volitve novih organov bomo izvedli na rednem občnem zboru društva 14.
marca 2020.

Končni rok za prijavo kandidatur je 23. februar 2020.

Kandidate in člane organov društva predlaga Upravni odbor in člani društva.
Kandidat je lahko vsak redni član društva, ki spoštuje Pravila društva
in plačuje članarino. Kandidat mora podati pismeno soglasje k
kandidaturi.

Prijave oz. predlogi se vlagajo pisno na naslov:
“Društvo upokojencev Grosuplje, Volilna komisija, Stranska pot I/1b,
1290 Grosuplje”.

Po preteku prijavnega roka bo zbrane predloge kandidatov vseh
upravičenih predlagateljev s pisnimi soglasji kandidatov pregledala
volilna komisija in pripravila predlog kandidatne liste. Predlog
kandidatne liste bo objavljen na oglasni deski in spletni strani
najmanj 7 dni pred datumom volilnega Zbora članov.

Grosuplje, 7.2.2020                                         Predsednik društva:

   Drago Andročec