VABILO NA 66. REDNI IN VOLILNI OBČNI ZBOR 2022

posted in: DOGODKI, OBVESTILA | 0

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GROSUPLJE

VABI

ČLANE DRUŠTVA NA 66. REDNI IN VOLILNI OBČNI ZBOR

KI BO V SOBOTO 30. APRILA 2022 OB 10. URI

V DRUŽBENEM DOMU GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 1

Predlagamo naslednji

D N E V N I     R E D :

 1. Otvoritev zbora in pozdrav
 2. Izvolitev delovnega predsedstva:
 • predsednika, dveh članov, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika, 3-člansko verifikacijsko komisijo
 1. Obravnava in sprejem POSLOVNIKA O DELU OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV GROSUPLJE
 2. Obravnava in sprejem PRAVIL DRUŠTVA UPOKOJENCEV GROSUPLJE
 3. Obravnava in sprejem PRAVILNIKA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV GROSUPLJE
 4. Predstavitev poročil o delu društva v letu 2021
 • Poročilo predsednika
 • Finančno poročilo
 • Poročilo častnega razsodišča
 • Poročilo nadzornega odbora
 • Poročilo verifikacijske komisije
 1. Predstavitev plana dela in finančnega načrta društva za leto 2022
 2. Razprava o poročilih in njihova potrditev
 3. Razrešnica dosedanjih organov društva in volitve novih organov
 4. Informacija o reševanju spora med ZDUS in Mestno zvezo upokojencev Ljubljana
 5. Vprašanja in predlogi

Po končanem zboru bo družabno srečanje ob pogostitvi.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do 25. aprila 2022 pri svojem poverjeniku ali na telefon štev. 01 7872 739 ali 031 351 408 v času uradnih ur, v sredo ali petek od 9. do 11. ure.

PRIČAKUJEMO VAŠO ZANESLJIVO UDELEŽBO!

PRISRČNO VABLJENI!

Predsednik društva:

Drago Andročec, l.r.

POSLOVNIK O DELU OBČNEGA ZBORA du PRAVILA DU Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

 

 

 

Volilna komisija v sestavi Zorko Franc, Kastelic Alojz in Perič Vida je predlagala kandidate v organe upravljanja Društva upokojencev Grosuplje.

Predlog kandidacijske liste  je potrdil upravni odbor DU na seji dne 13/4-2022 in predlaga članstvu društva za sprejem oz. potrditev naslednjih kandidatov v posameznih organih upravljanja

 

Predsednik društva:          Andročec Drago

 

Člani upravnega odbora – 11 članov

                                          Andročec Drago

                                          Andročec Anica

                                          Gabršček Danica

                                          Gale Matjaž

                                          Kastelic Marija

                                          Kastelic Alojz

                                          Korošec Jolanda

                                          Perme Zdravko

                                         Sever Jože  – podpredsednik društva

                                         Urbančič Sonja

                                         Zorko Franci

 

Nadzorni odbor – 3 člani in 3 namestniki

                            Člani                                                   namestniki                             

                            Zabukovec Branko – predsednik        Stefanov Marija

                            Skubic Jožica                                      Mehle Marija

                            Jaklič Slavko                                       Močivnik Gabrijela

 

 

Častno razsodišče – 3 člani in 3 namestniki

                           Člani                                                   namestniki

                           Kastelic Alojz – predsednik                Perme Zdravko

                           Perčič Vida                                        Sever Jože

                           Novak Marija                                      Culjkar Andrej

 

 

 

Grosuplje, 13/4-2022

 

 

Predsednik upravnega odbora:                                Predsednik volilne komisije:

Drago Andročec, l.r.                                                 Franci Zorko, l.r.